RODO- Polityka Prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna się obowiązywanie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - określane popularnie jako „RODO”.
RODO ma obowiązywać jednocześnie  we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc i w Polsce wprowadzając szeroki zakres zmian,a głównie w zasadach przetwarzania danych osobowych, co bezpośrednio przekłada się na korzystanie z usług internetowych.


Dane osobowe

Zgodnie z definicją stosowaną w RODO - Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Z definicji tej wynika jednoznacznie zakres stosowania ochrony danych osobowych - jest to ochrona danych osób fizycznych , a nie danych firm prowadzących działalność gospodarczą.
W przypadku korzystania z naszego serwisu  danymi osobowymi są np. adres e-mail oraz adres IP użytkownika serwisu czyli osoby korzystającej z jego informacji np. przy wyszukiwaniu kwater.
Sam kwaterodawca traktowany być musi już jako firma świadcząca usługi,jednakże zdajemy sobie sprawę z pewnych wyjątków jak np. używanie prywatnego maila do celów korespondencji firmowej czy zamieszczanie avatara(wizerunku) w ogłoszeniu będącego np.fotografią właściciela.
Dane osobowe mogą też być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach np. instalowanych przez Zaufanych Partnerów na naszych stronach.


Zaufani Partnerzy

W tej chwili jest to firma Google - dane wykorzystywane są do głównie do celów statystycznych.


Podstawa Prawna

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. W przypadku ZoL.pl tą podstawą jest:
1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy, która w naszym przypadku jest regulaminem konkretnej usługi, chodzi tu o możliwość dodawania opinii i zamieszczania avatara(wizerunku) właściciela obiektu. Możemy więc przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do realizacji tych umów
2. Niezbędność przetwarzania wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej i dotyczy to przypadków, gdy przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby, jak zapewnienie  bezpieczeństwa usługi , statystyki serwisu czy promocja własna serwisu.


Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli od udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia, zaś w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych będzie uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.


Przekazywanie danych

Wyłącznie Zaufanym Partnerom j.w.lub na wezwanie instytucji uprawnionych do uzyskania informacji jak Sądy i Organa ścigania.


Przysługujące użytkownikowi prawa w związku z przetwarzaniem danych

1. prawo dostępu do danych osobowych,
2. prawo do sprostowania danych osobowych,
3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7. prawo do cofnięcia zgody,
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ze względu na naruszenie  przepisów Rozporządzenia.
Kontakt

ZoL.pl - ZAKOPANEonline


ul. Oberconiówka 27A
34-500 ZAKOPANE
tel. 660-984-000
e-mail: biuro@zol.pl

FB YT Instagram
RODO-Polityka Prywatności

  ©2002-2024 ZAKOPANEonline.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone